Ovim se Općim uvjetima uređuje korištenje BaitsInfinity web trgovine na web adresi https://www.baitsinfinity.com. Stranica www.baitsinfinity.com u vlasništvu je tvrtke Hostonski d.o.o. Molimo korisnike da pažljivo pročitaju ove uvjete i odredbe prije korištenja.
Vaša suglasnost s ovdje navedenim uvjetima i odredbama je dobar preduvjet za izvršavanje kvalitetne kupnje. Ove Opće uvjete prihvaćate elektronskim putem prilikom potvrđivanja narudžbe u web trgovini. Prema Zakonu o zaštiti potrošača maloljetne osobe ili potpuno poslovno nesposobne osobe ne mogu obavljati kupnju na daljinu. To mogu učiniti samo njihovi zakonski zastupnici. Opći uvjeti web trgovine BAITSINFINITY sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o zaštiti osobnih podataka te Zakonom o elektroničkoj trgovini koji su na snazi na području Republike Hrvatske.

U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imat će značenje dano u nastavku:

  • Korisnik znači svaku osobu, pravnu ili fizičku, koja pristupa web stranicama. Pojam korisnik uključuje i registriranog korisnika.
  • Registrirani korisnik znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja se registrirala za korištenje usluge Web trgovine na web stranicama.
  • BAITSINFINITY znači Hostonski d.o.o., sa sjedištem u Vinkovcima, Bana Jelačića 54, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod matičnim brojem subjekta upisa MBS: 030074947, OIB: 52482534377 (dalje u tekstu: „Prodavatelj“).

IZMJENE OPĆIH UVJETA

Prodavatelj zadržava pravo izmijeniti ili ukinuti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja web stranica, provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na web stranicama.

Za slučaj sporova, primijenit će se verzija koja je bila važeća u trenutku izvršenja kupnje i s kojom ste kao korisnik izrazili svoju suglasnost u trenutku predavanja narudžbe.

Ovim putem Vas obavještavamo da postoji mogućnost povremene promjene Općih odredbi i uvjeta korištenja web trgovine radi usklađivanja s promjenama zakona ili našim poslovnim potrebama. Tehnički nismo u mogućnosti svakog korisnika obavijestiti o eventualnim promjenama, stoga Vam preporučamo da pročitate ovaj tekst prilikom ponovnog korištenja web trgovine kako biste se upoznali s mogućim promjenama.

REGISTRACIJA KORISNIKA

Registracija korisnika se vrši putem web stranica, prilikom čega će korisnik biti obvezan upisati određene osobne podatke i pristati na korištenje takvih osobnih podataka.
Nakon uspješne registracije, registrirani korisnik dobiva na korištenje korisničko ime i lozinku koji služe za autorizaciju korištenja Web trgovine
Registracijom korisnik potvrđuje:
– da u cijelosti prihvaća ove opće uvjete;
– potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka;
– da daje Prodavatelju izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama. Registrirani korisnik pristaje da se kupnja putem Web trgovine vrši na način da registrirani korisnik kupuje proizvode i usluge dostupne putem Web trgovine (“proizvodi”) na način da ih bira na temelju slike i osnovnog opisa proizvoda. Narudžba proizvoda se vrši elektronskim putem. Klikom na ikonu “dodaj u košaricu”, odabrani proizvod sprema se u potrošačku košaricu. Za nastavak procedure potrebno je kliknuti “sadržaj košarice” gdje se nalaze svi odabrani artikli. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac prođe cijeli proces narudžbe. Na e-mail adresu kojom ste se registrirali kao kupac, dobit ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane Prodavatelja. Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem e-mail-a te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima pravo odustati od narudžbe takvog proizvoda ili zatražiti zamjenski proizvod.

SKLAPANJE UGOVORA O KUPOPRODAJI

Ovi uvjeti kao i pojedini uvjeti naznačeni uz proizvode predstavljaju ponudu Prodavatelja za sklapanje Ugovora. Predmet Ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem web trgovine www.baitsinfinity.com. Ove Opće odredbe i uvjeti čine sastavne dijelove ugovora o kupoprodaji sklopljenog putem web trgovine. Prilikom pregledavanja sadržaja BAITSINFINITY web trgovine možete slobodno birati željene artikle i dodavati ih u košaricu. Nakon što ste odabrali željene artikle i sigurni ste da ih želite kupiti, krećete u proces narudžbe prilikom kojeg unosite sve podatke potrebne za izvršenje narudžbe, potvrđujete svoju suglasnost sa Općim odredbama i uvjetima korištenja web trgovine, te ovisno o odabranom načinu plaćanja, izvršavate plaćanje.

Radnje koje ste izvršili i potvrdili prilikom procesa predavanja narudžbe smatraju se sklapanjem ugovora o kupoprodaji i kao takve su obvezujuće. Ugovor stupa na snagu od trenutka kada korisnih prihvati ponudu Prodavatelja, u ovom slučaju kada potvrdi sve izvršene radnje.

Proces potvrde ponude odvijat će se na način da ćete nakon predavanja Vaše narudžbe, primiti na e-mail adresu koju ste upisali u procesu narudžbe automatski generiranu potvrdu o primitku narudžbe (u daljnjem tekstu ‘Potvrda’). Potvrda o primitku narudžbe ne smatra se potvrdom sklapanja ugovora o kupoprodaji od strane prodavatelja, već je isključivo dokument kojim se potvrđuje primitak narudžbe.

CIJENE PROIZVODA I USLUGA PUTEM WEB TRGOVINE

Sve cijene na web stranici izražene su u eurima (EUR). Kupac izvan R. Hrvatske koji odabere opciju plaćanja predračunom cijena će mu biti izražena u eurima (EUR) na predračunu te će Kupac izvršiti uplatu u eurima (EUR). Prikazane cijene su maloprodajne (krajnja cijena koju kupac plaća za proizvod s uračunatim PDV-om) i vrijede za sve oblike plaćanja. Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine. Naručena roba isporučuje se po cijenama i uvjetima važećim na web trgovini na dan predavanja narudžbe, bez obzira na cijene i uvjete važeće na dan isporuke. Potvrdom kupovine registrirani korisnici završavaju postupak kupovine putem web trgovine. Cijena dostave kupljenih proizvoda nije uključena u cijenu proizvoda. Račun ćete primiti u paketu zajedno s robom ili kao posebnu pošiljku, ovisno o mjestu otpreme robe. Ukoliko vam je potreban R1 račun molimo Vas da naglasite ovu opciju prilikom prolaska kroz proces narudžbe i unesete sve potrebne podatke. Izdavanje R1 računa dostupno je samo kao opcija pravnim osobama registriranima u Republici Hrvatskoj. Proizvode je moguće naručiti putem:  web trgovine baitsinfinity.com, e-maila: info@baitsinfinity.com ili na broj +385-98-1697594

RASKID UGOVORA O KUPOPRODAJI

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača korisnik ima pravo Ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid Ugovora, korisnik nas mora obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte. Pravilno popunjen primjerak Obrasca za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji, zajedno s originalnim računom možete dostaviti u paketu zajedno sa robom na adresu: B. Jelačića 54, 32100 Vinkovci ili na e-mail adresu: info@baitsinfinity.com. Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od korisnika primili, isključujući troškove isporuke i to bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili korisnikovu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Trošak zamjene proizvoda snosi kupac u istom iznosu u kojem mu je roba dostavljena, osim u slučaju kada je za troškove povrata proizvoda moguće odabrati jeftiniju opciju, u tom slučaju kupac može snositi troškove zamjene proizvoda u iznosu manjem od iznosa u kojem mu je roba dostavljena. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju Ugovora. Prema članku 72. Zakona o zaštiti potrošača, dužni ste primljenu robu vratiti na adresu B. Jelačića 54, 32100 Vinkovci, Hrvatska. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena. Korisnik robu treba poslati ili je predati nama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada nam je uputio odluku o jednostranom raskidu ugovora. U slučaju korisnikovog jednostranog raskida ugovora izravne troškove povrata robe mora snositi korisnik. U slučaju korisnikovog jednostranog raskida ugovora korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koju vraća, koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Za materijalne nedostatke odgovaramo sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.

Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te korisnik nije dobio naručeni proizvod već neki drugi, u tom slučaju, korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak Prodavatelja koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu korisnika) u roku od 14 dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla.

Jedini preduvjet jednostranog raskida Ugovora jest da roba nije korištena te da se nalazi u originalnoj ambalaži s originalnim etiketama.

PRAVA I OBVEZE PRODAVATELJA

Dužnost Prodavatelja je dostaviti Vam prodanu stvar u vrijeme i na način kako je to navedeno u predočenim uvjetima poslovanja, nakon što izvršite narudžbu i platite kupoprodajnu cijenu. Sukladno Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske, Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke robe koju prodaje na web trgovini.
Prodavatelj mora osigurati istinite informacije o ponuđenoj robi i pružiti potpune informacije o plaćanju kupoprodajne cijene i isporuci robe.

Ukoliko je web trgovina privremeno nedostupna ili dostupna samo u ograničenom opsegu, zbog nadogradnje sustava, tehničkih poteškoća, problema više sile ili drugih uzroka, Prodavatelj nije odgovoran, bez obzira na uzrok i trajanje, za eventualnu nedostupnost web trgovine, bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija, djelomični ili potpuni prekid ili pogrešan rad i/ili tehničke probleme koji mogu dovesti do pogrešne obrade podataka te bilo kakva potraživanja ili gubitke koja iz tog proizlaze. U slučaju kvara javnih ili privatnih telekomunikacijskih mreža, Prodavatelj neće biti odgovoran za bilo kakvu nemogućnost izvršenja ili kašnjenje u izvršenju neke od obveza koje ima na temelju ovih Uvjeta ili nekog od ugovora u slučaju da je to rezultat neke radnje ili događaja koji su izvan razumne kontrole prodavatelja.

U takvim situacijama, prodavatelj će pokušati ispuniti svoje obveze u najkraćem roku. Prodavatelj nije obvezan na temelju primljene narudžbe sklopiti ugovor o kupoprodaji u slučaju kada ne može u potpunosti izvršiti obveze iz ugovora. Ugovor o kupoprodaji od strane prodavatelja smatra se sklopljenim u trenutku otpreme robe o čemu ćete biti obaviješteni posebnom e-mail porukom.

PRAVA I OBVEZE KUPCA

Kupac je dužan platit cijenu određenu ugovorom. Također je dužan platiti troškove dostave ukoliko su isti uključeni u ukupnu vrijednost narudžbe, te preuzeti kupljene proizvode prilikom isporuke. Ukoliko je kupac nezadovoljan kupljenim proizvodom, ima pravo na reklamaciju te se obratiti prodavatelju prema uputama. Ukoliko kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Hostonski d.o.o. zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe od trenutka njezinog preuzimanja, koje nastane kao rezultat rukovanja robom. Korisnik se obvezuje da neće koristiti web stranicu na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima ili koristiti web stranicu za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima i unositi ili distribuirati putem web stranice bilo kakav nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično. Kupac pravo na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora ima u roku od 14 dana od primitka robe

PRITUŽBE I NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA

Korisnik nas može kontaktirati te uputiti pritužbu na e-mail adresu: info@baitsinfinity.com,u slučaju da uoči pogrešku, problem, povredu, neprihvatljiv sadržaj i slično objavljen u web trgovini ili na web stranicama Prodavatelja. Na svaki pristojni pisani prigovor odgovorit ćemo u roku od 15 dana od njegovog primitka. Na ove Opće uvjete i ugovore primjenjuje se hrvatsko pravo.

U slučaju nastanka spora obavještavamo Vas o svojoj dobroj volji da svaki spor riješimo mirnim putem sporazumno, kao i vašem pravu da koristite mehanizme izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pravom pokretanja postupka izvansudskog rješavanja spora podnošenjem prijave Sudu časti Hrvatske gospodarske Komore, i/ili podnošenjem prijedloga za mirenje Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj Komori. U slučaju sudskog postupka nadležan je stvarno nadležni sud u Osijeku.

NAČINI PLAĆANJA

Za domaće isporuke (Hrvatska)imate sljedeće mogućnosti plaćanja:

Uplata po predračunu putem bankovne doznake (kod ovog načina plaćanja , na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun sa svim potrebnim podacima za uplatu)

Plaćanje pouzećem (maksimalno iznos pouzeća može biti 1.659,00 EUR). Opcija koja Vam omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na adresu koju ste naveli za isporuku. Naknada za plaćanje prilikom preuzimanja iznosi 0,80 EUR.

Plaćanje putem interneta (karticama) –Baitsinfinity web trgovina, za plaćanja kreditnim i debitnim karticama (Mastercard, Visa, Diners, Discover i American, jednokratnom uplatom) te putem sustava Google Pay i Apple Pay, koristi Stripe sustav za online plaćanja. Za plaćanje kreditnim i debitnim karticama koristimo poznatu platformu za procesuiranje online plaćanja –  Stripe. Stripe je certificirani PCI pružatelj usluga razine 1. Ovo je najstroža razina certifikacije dostupna u industriji plaćanja. Svi brojevi kartica kodirani su u mirovanju s AES-256. Hostonski d.o.o. ne preuzima odgovornost za eventualne izravne ili neizravne štete koje kupci mogu pretrpjeti zbog privremene, djelomične ili potpune nedostupnosti Stripe usluge. Podaci o kreditnim karticama kupca ne nalaze se u bazi podataka Baitsinfinity web trgovine niti Hostonski d.o.o., već samo i isključivo na serveru banke. Radi zaštite Vaših podataka, Stripe sustav ne dopušta naplatu većeg iznosa od iznosa transakcije niti uvid u broj Vaše kartice. Hostonski d.o.o. nema uvid u bankovne podatke kupca te niti u jednom trenutku nema pristup broju kartice kupca. Dostupan joj je samo broj autorizirane transakcije što omogućuje naplatu cijelog ili djelomičnog iznosa dogovorene transakcije ili otkazivanje iz razloga dogovorenih s kupcem.

Plaćanje putem sustava Google Pay
Kada odaberete Google Pay biti ćete preusmjereni u Google Pay sustav plaćanja. Nakon prijave u Google Pay trebate potvrditi plaćanje narudžbe.

Plaćanje putem sustava Apple Pay
Kada odaberete Apple Pay biti ćete preusmjereni u Apple Pay sustav plaćanja. Nakon prijave u Apple Pay trebate potvrditi plaćanje narudžbe.

– Plaćanje putem KEKS pay aplikacije

Za isporuke u inozemstvo imate sljedeće mogućnosti plaćanja:

Uplata po predračunu putem bankovne doznake

Plaćanje putem interneta (karticama)

Račun R1 kupac je dužan zatražiti prilikom ispunjavanja narudžbe, naknadni zahtjevi za R1 računom neće biti uvaženi.

Ukoliko se plaćanje vrši bankovnom doznakom (virmanom ili internet bankarstvom) kupac je dužan koristiti podatke za uplatu koje primi e-poštom od strane prodavatelja.

Ugovorena kupoprodajna cijena uključuje sve poreze.

DOSTAVA

HRVATSKA Proizvod će biti isporučen kupcu na području Republike Hrvatske unutar 24-48 sati (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od dostave proizvoda dostavnoj službi.

Za narudžbe iznad 200 EUR – BESPLATNA DOSTAVA (za jedan paket maksimalne težine 39 kg)

Maksimalna težina jednog paketa je 39 kg. Za svaki slijedeći paket biti će zaračunato dodatnih 6,00 EUR-a po paketu. Za naručenu robu u vrijednosti do 200 EUR dostava se naplaćuje 6,00 EUR .

Na zahtjev moguće je osobno preuzimanje na mjestu dostave u Vinkovcima, na adresi B. Jelačića 54, sukladno dogovoru o terminu preuzimanja putem e-maila / telefona.

Cjenik za ostale zemlje i tranzitno vrijeme u radnim danima ():

– Slovenija, Mađarska (1-2), Slovačka, Češka, Poljska (3-4) – 20 EUR

– Njemačka, Austrija (3-4), Belgija, Nizozemska, Luksemburg (4-5) – 25 EUR

– Bugarska, Danska, Estonija, Francuska, Italija (4-5) – 35 EUR

– BiH i R. Srbija (4) – 30 EUR

* * Hostonski d.o.o. nije upoznat s carinskim propisima zemalja izvan EU pa ne snosi odgovornost za eventualne dodatne troškove primatelja. Navedeni cjenik za slanje izvan Hrvatske podrazumijeva slanje jednog paketa. Hostonski d.o.o. može mijenjati i korigirati cijene prema cijenama usluga dostave uz obavijest kupca. Hostonski d.o.o. ima ugovorenu dostavu s dostavnom službom GLS. Dostava se vrši do ulaza u stambenu zgradu na željenu adresu. U slučaju stambene zgrade, dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi kupac, već do ulaza u zgradu. Nakon narudžbe i u trenutku kada je paket spreman za slanje, primatelj će biti obaviješten putem SMS-a i/ili e-maila.  Kupci su dužni pošiljku preuzeti i pregledati pred dostavljačem, a sve kako bi se izbjegle naknadne reklamacije zbog mogućnosti oštećenja pošiljke prilikom dostave. Ukoliko kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez opravdanog razloga, Hostonski d.o.o. zadržava pravo tražiti povrat troškova rukovanja, prijevoza i drugih mogućih troškova.

POVRAT PDV-a STRANIM DRŽAVLJANIMA

Kupci koji nemaju prebivalište ni uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj ili na području Europske unije, a koji ostvare kupnju na tom području te kupljenu robu izvezu izvan tog područja, imaju pravo na povrat PDV-a pod sljedećim uvjetima:

   • Kupac nema prebivalište ili uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj, a to dokazuje putovnicom ili osobnom iskaznicom.
   • Ukupna vrijednost kupljene robe s PDV-om po jednom računu mora biti veća od 100,00 EUR-a.
   • Kupljena roba mora biti prevezena na područje izvan Europske unije u roku od 3 mjeseca od datuma koji je naveden na računu i ne smije biti korištena u zemljama Europske unije.
   • Treba postojati dokaz o izvozu: izvorni račun, Obrazac PDV-P potvrđen u carinarnici i to na području na kojem su dobra iznesena iz Republike Hrvatske.
   • Zahtjev za povrat PDV- a na ovjerenom obrascu PDV-P mora biti podnesen najkasnije šest mjeseci od dana izdavanja računa.
   • PDV se može vratiti gotovinom, poštom, nalogom za uplatu i sl.

    Povrat PDV-a

    • Gotovinska isplata – mora biti zatražena u roku od 6 mjeseci nakon izdavanja računa uz predočenje ovjerenog Obrasca PDV-P i originalnog računa u prodajnoj jedinici u kojem je izdan račun.
    • Poštom – u roku od 6 mjeseci nakon izdavanja računa, poštom na adresu poslati ovjereni Obrazac PDV-P, originalni račun i broj računa na koji će se povrat izvršiti. Povrat će biti isplaćen u roku od 15 dana po primitku dokumenata na navedeni broj računa.

POVRAT I REKLAMACIJE

Narudžba se može otkazati i prije nego što je poslana na dostavnu adresu. U slučaju otkazivanja narudžbe, pošaljite nam obavijest na mail adresu info@baitsinfinity.com za povrat sredstava. U slučaju otkazivanja narudžbe i to nakon uplate po predračunu ili plaćanja putem interneta (karticama), uplaćena sredstva će biti vraćena Kupcu u najkraćem mogućem roku umanjena za troškove primitka/povrata sredstava.

Ako ste naručili i primili robu na adresu, ali ipak želite nešto drugo, možete napraviti zamjenu unutar 14 dana od primitka proizvoda:

   • potrebno je napraviti jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji, uz povrat artikla
   • novu narudžbu željenog proizvoda moguće je napraviti u bilo kojem trenutku

Isporučeni proizvod vraćate Prodavatelju o svom trošku na adresu Prodavatelja po dogovoru, u originalnoj ambalaži, kompletan sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka koja ukazuje kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena.

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O KUPOPRODAJI

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Potrebno je ispuniti Obrazac za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji, sklopljenog na daljinu i zapakirati proizvod u kutiju, uz navedeni Ugovor.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu Hostonski d.o.o., B. Jelačića 54, 32100 Vinkovci, ili elektroničkom poštom na adresu info@baitsinfinity.com, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte. Obrazac za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji sklopljenog na daljinu/povrat robe biti će Vam dostavljen zajedno s naručenim proizvodima ili ga možete preuzeti na slijedečem linku:

REKLAMACIJE

Reklamacija se radi za robu:

   • koja je dostavljena krivo,
   • koja nije potpuna zbog nekih nedostataka nastalih prije ili nakon pakiranja, ali ne od strane Kupca.

Savjetujemo da prije potpisivanja dostavnog lista ne preuzimate paket, već da ga u prisustvu dostavljača otvorite te provjerite vanjski izgled naručene robe, a pogotovo ukoliko paket pokazuje vidna oštećenja. Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Ako roba ima vidna oštećenja, nedostatke ili se radi o robi koju niste naručili, molimo Vas da ne preuzimate paket zato da nam dostavna služba može vratiti takvu robu. Ukoliko dođe do ove situacije molimo Vas da nas kontaktirate na mail adresu info@baitsinfinity.com ili telefonski, na broj 098/169-75-94. Također, pošaljite nam fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Ukoliko se utvrdi da je isporučeni artikl oštećen/neispravan bez krivnje Kupca možete dogovoriti novu dostavu ispravne robe, zamjenu artikla ili eventualni povrat sredstava za slučaj da roba koju želite nije raspoloživa.

Ukoliko ste preuzeli naručenu robu te naknadno utvrdili oštećenja, nedostatke ili neispravnosti koji nisu nastali uslijed vašeg rukovanja, a prije ili netom nakon prve upotrebe proizvoda, potrebno je javiti nam se u roku od najviše 8 dana od preuzimanja proizvoda. Za dogovor oko detalja povrata, zamjene ili reklamacije javite nam se putem mail adrese info@baitsinfinity.com ili telefonski, na broj 098/169-75-94.

Hostonski d.o.o. zadržava pravo nadoknade troškova nastalih u procesu povrata koji nije opravdan, tj. kada je isporučena roba ona koja je i naručena te nema nikakva oštećenja, nedostatke ili neispravnosti.

HOSTONSKI D.O.O. PRIVATNOST I SIGURNOST

Hostonski d.o.o. je važna zaštita sigurnosti i privatnosti osobnih podataka; stoga svoje poslovanje vodi u skladu s važećim zakonima o zaštiti i sigurnosti podataka. Nadamo se da će vam navedeno u nastavku pomoći da saznate koje podatke Hostonski d.o.o. može prikupljati, kako upotrebljava i čuva te podatke i kome ih može ustupati.

OSOBNI PODACI

Hostonski d.o.o. neće prikupljati nikakve osobne podatke putem svojih mrežnih stranica (npr. vaše ime, adresu, telefonski broj ili elektroničku adresu), osim ako ih dobrovoljno date (npr. prijavom, anketom), ako date svoju suglasnost ili ako tako dopuštaju važeći zakoni i propisi za zaštitu osobnih podataka.

SVRHA

Ustupanjem svojih osobnih podataka suglasni ste da ih upotrebljavamo za odgovor na vaš upit, obradu narudžbe ili ustupanje pristupa posebnim informacijama ili ponudama. Nadalje, kako bismo uspostavili odnos s vama kao korisnikom:

   • možemo pohraniti i obrađivati osobne podatke za bolje razumijevanje vaših potreba i pronalaženje načina za unapređenje naših proizvoda i usluga;
   • možemo upotrebljavati osobne podatke kako bismo vam se obratili u vezi sa ponudom radi pružanja podrške vašim potrebama ili
   • za provođenje online ankete koja bi nam pomogla u boljem razumijevanju potreba kupaca.

Ako ne želite da se vaši osobni podaci upotrebljavaju za podršku odnosa s kupcima (osobito za izravni marketing ili istraživanje tržišta), poštovat ćemo vaš izbor. Vaše osobne podatke ne prodajemo ni ne plasiramo na tržište trećim osobama.

OGRANIČENJE SVRHE

Hostonski d.o.o. će skupljati, upotrebljavati ili objavljivati osobne podatke koje date online samo za potrebe s kojima ste vi upoznati, osim ako je ta objava:

   • uporaba osobnih podataka u drugu svrhu koja je izravno vezana uz izvornu svrhu za koje su osobni podaci i prikupljani,
   • potrebna za pripremu, pregovaranje i ispunjavanje ugovora s vama,
   • obvezna prema zakonu ili ako tako zahtijevaju mjerodavna državna ili pravosudna tijela,
   • potrebna za vođenje sudskog ili drugog postupka

potrebna za sprečavanje prijevare ili drugih nelegalnih radnji poput namjernih napada na informacijsko-tehnološke sustave Hostonski d.o.o..

Podaci o komunikaciji ili podaci o uporabi

Uporabom telekomunikacijskih usluga za pristup mrežnim stranicama vaši podaci o komunikaciji (npr. IP adresa) ili podaci o uporabi (npr. informacije o početku, kraju i opsegu svakog pristupa i informacije o telekomunikacijskim uslugama kojima ste pristupili) tehnički su generirani i mogli bi se potencijalno odnositi na osobne podatke. Ako postoji nužna potreba, vaši podaci o komunikaciji ili uporabi skupljat će se, obrađivati i koristiti u skladu s važećim pravnim okvirom vezano uz zaštitu i sigurnost podataka.

„Cookies“ – informacije koje se automatski pohranjuju na vaše računalo

Kada pogledate neku našu mrežnu stranicu, mi možemo pohraniti neke podatke na vaše računalo u obliku „kolačića“ kako bismo automatski prepoznali vaše računalo kod sljedećeg posjeta. Kolačići nam mogu pomoći na razne načine, primjerice da mrežne stranice bolje prilagodimo vašim interesima ili da pohranimo vašu zaporku kako je ne biste trebali svaki put unositi. Ako ne želite primati kolačiće, u postavkama svojeg internetskog preglednika trebate namjestiti brisanje kolačića s tvrdog diska računala, blokadu svih kolačića ili primanje upozorenja prije pohranjivanja kolačića.

Sigurnost
Za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa Hostonski d.o.o. poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti.

Pitanja i komentari

Hostonski d.o.o. će odgovoriti na razumne zahtjeve za pregled osobnih podataka i za ispravak, dopunu ili brisanje netočnih podataka. Ako imate pitanja ili komentare kliknite na „Kontakt“ i pošaljite nam svoja pitanja i dobit ćete povratne informacije. Redovito provjeravajte ovu stranicu kako biste imali sve ažurne informacije.

 

Registracija korisnika

Registracijom, korisnik daje osobnu suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka.  Registrirati se može samo punoljetna osoba.

 

Suglasnost

Korisnik odabirom opcije „Suglasan sam s pravilima korištenja“ prilikom registracije daje osobnu suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući (ali bez ograničavanja na):

   • suglasnost da Prodavatelj može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te unapređenja usluga. Prodavatelj navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba;
   • potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Prodavatelja koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika;
   • suglasnost da mu se Prodavatelj može obraćati pismenim putem, telefonski, SMS-om i/ili elektroničkom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi;
   • davanje podataka trećim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha.